יצרן:

דליה ויעקב קרצברון

ASUS

18/02/2013

מסרתי מחשב לתיקון התקשרתי אין ספור פעמים נאמר שאין חלק חילוף לבסוף נתנו מחשב חליפי ירוד המשיך להתריד שנבוא למשוך את המכשיר.בעיון בעיתון ממון של ידיעות ראיתי עוד תלונות אז הבנתי שאני לא לבד אמנע מלהתקרב למחשב ASUS בעתיד. יעקב קרצברון