יצרן:

דוד פרידמן

ASUS

30/05/2012

מולא בקבלה: (הוקלד ע"י אלונה)