יצרן:

דוד אסף

ASUS

21/11/2012

השירות שלכם גרוע כאין כדוגמתו! זמן השירות ותיקון המוצר היה מחפיר. 60 יום. כאשר נאמר לי שבוע. לבסוף כשהגעתי הציגו לי מסמך שלא הראו לי לפני כן ולא ציינו שמוצרים מחו"ל 30 ימי עסקים. עדיין זה לא עומד בזמנים שאני זכיתי לקבל. ובנוסף לכך פניתי למועצה להגנת הצרכן ולפיהם : "א. יצרן ימלא את חובתו לתקן טובין על פי תקנות אלה לא יאוחר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסרו הטובין לתחנת השירות, לפי העניין , נמסרו הטובין לנקודת המכירה בהתאם כאמור בתקנה 9(ב), ימלא הצרכן את חובתו לתקן את הטובין לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסרו הטובין. " כך שאינכם יכולים להמציא חוקים משלכם לנושא! אתם נתתם שירות גרוע לכל אורך הדרך, לא עידכנתם אותי פעם אחת בכל התקופה במצב התיקון, רדפתי אחרי המנהל שלא חזר אליי פעם אחת אפילו ולבסוף אף שהמחשב כבר תוקן לא תרחתם לעדכן אותי בכך רק שבוע לאחר מכן שצלצלתי גיליתי שהוא תוקן. חוצפה. נאמר לי שאפוצה בהארכת חודש האחריות וזה לא מקובל עליי. אני דורש פיצוי הולם יותר לעוגמת הנפש שחוויתי איתכם.