יצרן:

דודי ביטון

ASUS

10/06/2013

במידה ומחשב נשאר זמן מעבר הרגיל במעבדה נא לשקול אפשרות לתת מחשב חלופי