יצרן:

דובי שינאן

ASUS

14/06/2012

באינטרנט מופיע רק חוו"ד(חוות דעת) שליליות על החברה (באתר דפי זהב לדו'ג) רצוי לטפל בכך