יצרן:

דדון חנן

ASUS

26/12/2012

דבר אחד שהפריע בכל הטיפול מענה טלפוני לא הכי זריז היית צריך להמתין על הקו 20 דקות לפני שענו לי