יצרן:

גל עוזי

ASUS

04/11/2012

בוקר טוב לצעריהשרות לא עמד כלל בפירסום שלכם כלקוח אני רצתי אחרי המעבדה לקבל תשובות עדכונים ולנדד מדוע לא עומדים זמנים כפי שהתחיבתם ולמרות כול השיחות לא קבלתי ואפילו התנצלות קטנה וחבל