יצרן:

גלעד בוק

ASUS

06/08/2012

לשים חוצצץ, נייר פרגמנט או כיוצ"ב בין מסך האסוס לנילון פצפצים. הנילון יוצר קטמים על המסך וקשה להורידם.