יצרן:

גיל ראובן

ASUS

03/08/2012

אם יש תקלה בהתקן מקלדת לא צריך להשבית הלקוח ממכשיר הטאבלט. ניתן היה לדרוש רק המקלדת לתיקון הבעיה. זאת ניתן לבחון בהתאם למהות התקלה. שבוע ימים לתקן לחצן במקלדת זה ארוך. בברכה.