יצרן:

גיל מיכאלי

ASUS

19/04/2013

להציע מחשב חילופי, אפילו בתשלום. יש אנשים שתלויים במחשב שלהם וזאת לא אשמתם שיש תקלה טכנית כזאת או אחרת. צריך להציע פתרון לאנשים מסוג זה.