יצרן:

גיל ארד

ASUS

11/06/2013

עיקוב רב (כשבוע) בן זמן איסוף המוצר ועד תחילת התיקון.