יצרן:

גילה

ASUS

03/09/2013

1. מהירות תיקון - לא יתכן שתיקון כשבוע..... 2. שכחו למסור מטען נאלצנו לחזור 3. המתנה למענה טלפוני זמן רב