יצרן:

גד פרץ

ASUS

30/01/2013

קשה לענות על איכות התיקון מאחר וזוהי תקלה חוזרת!!! יומיים לאחר שהתקבל הטאבלט חזרה התקלה, כולי תקווה שהפעם לא תחזור