יצרן:

גבריאל לומברד

ASUS

20/08/2013

עדכון מצב התיקון באתר האינטרנט, מועיל מאד מאד.