יצרן:

בתיה פיליפ

ASUS

30/11/2012

UZIT לא מגיב אותיות מחוקות לא תיקנו את מה שהיה צריך לתקן והוחזר לי מכשיר מתפקד פחות טוב מאשר קודם