יצרן:

בלה יפה

ASUS

19/07/2012

באיכות התיקון כתבה רק קיבלתי חזרה.. הוקלד ע"י יוסי