יצרן:

ביטון מאיר

ASUS

17/07/2012

המחשב היה מוכן ביום א' אך הגיע אלי רק ביום ה'. אפשר לשפר