יצרן:

בזבוזני תמרה

ASUS

30/08/2012

מענה שרות טפוני ואיכות התיקון לא סומנו.