יצרן:

בוריס בלגל

ASUS

30/08/2012

(לא ציין איכות שליחים/פקיד קבלה.) יכולתם להתריע על הצורך לעשות גיבוי.