יצרן:

בועז קמר

ASUS

26/06/2013

זמן המתנה ארוך בטלפון