יצרן:

בובי פנדריך

MSI

06/06/2012

אני מרגיש מרומה ומיואש. מחשב נשלח בגין שבר במסך. התחייבות לתיקון תוך שבעה ימי עסקים הפכה לשמונה עשרה יום. קבלת הצעת מחיר לתיקון - לא מצליח לקבל מה יהיה?