יצרן:

בבייאב יורה

ASUS

27/01/2013

תחום הטבלטים גרוע