יצרן:

ארז נדל

ASUS

20/03/2013

מחשב נמצא בתיקון מעל חודש, אני ביקשתי לדבר עם המנהל וכתגובה מתחמקים יותר משבוע, בליווי עם ניתוקי שיחה מכוונים של הנציגים. כל השיחות מוקלטות והעניין עובר לתהליך משפטי. חג שמח.