יצרן:

ארגואטי איתי

ASUS

05/07/2012

תמשיכו כך, אני מרוצהו מופתע שניתן לקבל שירות מצויין בישראל