יצרן:

אסף שעל

ASUS

11/10/2012

להחליף את ההנהלה. ב20/9/12 נשלחו 12 ניידים של לקוחות שלי לתיקון וטרם חזרו, היום ה11/10/12 עברו 3 שבועות.