יצרן:

אסף באשרי

ASUS

28/06/2012

מולא בקבלה ע"י הלקוח