יצרן:

אלכס

ASUS

28/08/2012

היה מועיל אם היתה אפשרות לדבר ישירות עם הטכנאי המתקן בפועל במידת הצורך.