יצרן:

אלישבע בלושטיין

ASUS

26/02/2013

אנו התאכזבנו מאוד. בגלל בעיה פעוטה של חיבור סוללה, מחקתם את הדיסק של מנכ"ל הארגון בלי להתריע אותו על כך. יכולתם להוציא את הדיסק הקשיח ולעשות גיבוי עבורו, או אפילו להציע לו את השירות הזה. פעולה דרסטית כזו מצדיקה התראה מראש, בנוסף להודעה המופיעה באופן לקוני באתר שלכם באישזה שהוא מקום. כמו כן, זמני האיסוף היו ארוכים - מספר ימים.