יצרן:

איתן קנת

ASUS

12/10/2012

כאשר אתם רואים שיש קושי בתיקון, השגת חלקים וכדומה, עליכם ליזום החלפת המחשב במחשב חילופי. תקעתם את בעל המחשב לחודשים.