יצרן:

איתן ספיר

ASUS

27/08/2012

תגבור אנשי שירות בקבלה וכמו כן תיגבור מלאי החלפים שלכם -אני ממתין למעלה משבועיים לשני תיקונים שונים עקב מחסור בחלפים