יצרן:

איתמר גרוס

ASUS

20/11/2012

נשלח מכשיר לתיקון. לאחר כחודש לאחר שלא הצליחו לתקן - הוחלט על החלפה. המתנתי יותר מחודש עד שהתברר שאין במלאי את צבע המכשיר. המכשיר נמצא בטיפול אצלכם חודשיים וחצי!!! נדרש להציע ללקוח לאחר פרק זמן של שבוע לבצע החלפה לצבע אחר ולא לתת ללקוח להמתין פרק זמן ארוך ובלתי סביר.