יצרן:

איתי אייל

ASUS

22/01/2013

זמן המתנה בלתי סביר למענה הטלפוני, ולא חזרו אלי במשיבון. כבר חשבתי שמדובר ברמאות עד שאיש השירות האדיב ענה (בסופו של דבר) וקיבלתי שירות יעיל.