יצרן:

איריס חיון

ASUS

04/12/2012

עליכם לשפר את השרות , השרות שלכם באיכות ירודה