יצרן:

אירינה

ASUS

13/11/2012

האם יש מתחת לנמוך מאוד?