יצרן:

אילן שם טוב

ASUS

31/07/2012

ממליץ למנכ"ל ,לנתח את הטיפול במחשב שלי ,לכול אחד מהגורמים יש אחריות על ההתנהלות הקלוקלת. אני מוכן להעמיד את עצמי לעניין זה . זה ו מקרה קלאסי לבחינה ולתהליך למידה. אילן שם טוב,עו"ד