יצרן:

אילן בוקסבוים

ASUS

01/05/2013

מאחר ולא הסכמתי לקבל את הצעתכם לתיקון המכשיר, אני לא יכול לחוות דיעה בצורה אובייקטיבית.