יצרן:

איליה בונין

ASUS

08/09/2013

האובדה שאין חנייה מקשה מאוד על הגע עצמית. בבקשה תדעגו להסדר חנייה כלשהו. תודה.