יצרן:

אייל

ASUS

22/01/2013

איחור שלח שירות האיסוף בשעתיים מחשב שהותקן בו חלף לא נכון מחשב נשלח לתיקון חוזר