יצרן:

אייל שחר

ASUS

14/03/2013

הבעיה: המטען של המחשב התקלקל. טיפול טלפוני: ביקשו ממני את המספר הסידורי שנמצא על מדבקה, שהודבקה על המטען. היות והודיעו לי כי יבואו לאסוף את המטען ממני במהלך אותו השבוע ומדובר במחשב בשימוש יומיומי, שללא המטען לא ניתן לעבוד עליו, העדפתי לשלוח את בת זוגתי למעבדת החברה. הטיפול במעבדה: כאמור, בת זוגתי הגיעה עם המטען למרכז השירות, וביקשה שיחליפו לה את המטען, במסגרת האחריות והפנתה אותם לתיעוד השיחה בין הנציג הטכני ששוחח עמי בטלפון יום קודם לכן. איש השירות במעבדה הודיע לה, תחילה, שללא המחשב, לא ניתן לדעת האם הוא תחת אחריות, והמספר הסידורי שעל המטען לא מספיק. זאת למרות שבשיחתי הטלפונית עם נציג השירות, הוא אישר כי המחשב תחת אחריות לפי המספר הסידורי שעל המטען (אותו הוא ביקש ספציפית במהלך השיחה). רק לאחר שבת זוגתי נאלצה למחות בתקיפות, הואילו להחליף לה את המטען. לזכותו של איש השירות יאמר שהוא התנצל. הצעות לייעול השירות: תאום טוב יותר בין הנציג הטלפוני לנציג השירות במעבדה. אחרי הכל לקוחה הגיעה אליכם עם בעיה.