יצרן:

אייל חנן

ASUS

30/05/2012

אם היה אפשר לקצר את משך הזמן בטיפול, וקלבה חזרה של המוצר זה היה מועיל מאוד