יצרן:

אייל הראל

ASUS

20/11/2012

השירות של סרבפרו דורש צעקות אחרי 10 ימים כדי לבדוק פעם ראשונה ולמצוא שחסרים חלקים. הוא גם דורש 4 שבועות נוספים כדי לא לקבל את החלקים החסרים. הוא גם לא מסוגל להעריך מתי המחשב יתוקן, אם בכלל. אנשי השירות לא חוזרים על פי בקשה, הודעה למנהל השירות נותרה ללא מענה, ופניה באמצעות דוא"ל גם היא נשארה באויר. דרשתי לקבל את המחשב בחזרה - לא מתוקן - על מנת להחזירו ל ASUS כמות שהוא. תתביישו.