יצרן:

אור

ASUS

31/01/2013

הוגנים ומהירים, אין עוד מה לבקש.