יצרן:

אורנה שרגאי

ASUS

29/01/2013

להפסיק להתקמצן ולהעסיק עוד עובדים. גם במענה הטלפוני וגם במעבדות. פשוט מתחת לכל ביקורת