יצרן:

אורנה אורבך תאומי

ASUS

01/08/2012

השירות הכי גרוע שניתקלתי בו מימי! מכל בחינה: המחשב נמצא אצלכם 3 חודשים. כן שלושה חדשים. אחרי תקלות חוזרות ונישנו. ניתוקים בטלפון. אי חזרה. אני לא אוותר ושמכם יגיע למרחוק