יצרן:

אורן קאופמן

MSI

30/05/2012

חווד שנמסרה בדלפק