יצרן:

אורי דינר

ASUS

20/12/2012

זה שירות בפעם השניה - לאותו מכשיר- והפוך לגמרי לשירות הקודם שהיה מעולה. לא יתכן זמן תגובה טלפוני של למעלה מחתי שעה.