יצרן:

אורי אלמון

ASUS

05/12/2012

1. יצירת קשר עם שרות לקוחות לקוייה מאוד. 2. אי עמידה בהתחייבות להחזרת הפריט מתיקון בטווח הזמן שהחב' התחייבה. 3. אי התייחסות לבקשה לדבר עם הממונה לקשרי לקוחות.