יצרן:

אבי ברוה

ASUS

14/06/2012

זמן המתנה לתיקון ארוך