יצרן:

אבי ביתן

ASUS

30/10/2012

במידה וזמני התגובה היו גבוהים יותר - הניקוד היה גבוה יותר לדעתי החלפת CD במחשב נייד לא צריך לקחת 8 ימי עבודה !!! אבי